Tribina "Zajedno protiv nasilja" Foto: S. Djordjević

Tribina "Zajedno protiv nasilja"

decembar 05 2017

Potreba za većom vidljivošću, osnaživanje starijih žena i društva kako bi češće prijavljivali porodično nasilje, kao i sinergija svih društvenih mehanizama u borbi protiv nasilja nad starijim ženama samo su neki od zaključaka izvedenih na tribini ˝Zajedno protiv nasilja˝organizovanoj od strane Medijskog istraživačkog centra i Ženskog razvojnog centra iz Niša, koja je danas održana u Nišu.

O tome su na tribini govorili stručnjaci iz oblasti policije, sudstva, socijalne zaštite, medicine, sociologije, psihologije i psihijatrije.

MIC Tribina Zajednoprotivnasilja 21

„Podaci pokazuju da je oko dvadeset odsto porodičnog nasilja učinjeno nad starijim osobama, posebno nad ženama. Medijski istraživački centar i Ženski razvojni centar zajedno realizuju kampanju „Zajedno protiv nasilja“, sve sa ciljem da pokažu da nasilje nad starim ženama postoji i da ohrabrimo žrtve da to nasilje prijavljuju, jer postoje institucije koje to mogu da procesuiraju“, poručila je Biljana Ljubisavljević, novinarka Medijskog istraživačkog centra.

MIC Tribina Zajednoprotivnasilja 17

Društvo nedovoljno brine o starijima, mišljenje je 84% ispitanika u istraživanju koje sprovela Sigurna kuća u Nišu, a koje je direktorka te ustanove Sonja Šćekić ovom prilikom predstavila javnosti.

MIC Tribina Zajednoprotivnasilja 18

                                                          Sonja Šćekić

Na tribini „Zajedno protiv nasilja“ ona je ukazala da su strah, sramota, prevelika ljubav prema deci, strah od smeštaja u neku od ustanova razlog zašto žrtve nasilja ne govore o nasilju. 50% građana misli da je najzastupljeniji oblik nasilja zanemarivanje, 38% psihičko, 31% finansijsko, 16,1% fizičko. Čak 8% ispitanika je navelo da poznaje stariju osobu koja trpi fizičko nasilje, 12,5% je bilo svedok nasilja nad starima, što potvrđuje da je taj oblik nasilja najčuvanija porodična tajna. Samo tri osobe su nasilje i prijavile. 93% njih smatra da kazne moraju biti oštrije jer je reč o nemoćnim licima, pokazuje ovo istraživanje.

MIC Tribina Zajednoprotivnasilja 28

                                                          Lucija Hristov Mitić

Dr Lucija Hristov Mitić, koordinator za pomoć ženama žrtvama porodičnog nasilja kaže da je „Veliki broj starijih žena su takođe žrtve porodičnog nasilja, međutim, što se starije populacije tiče, za razliku od porodičnog nasilja gde se nasilje vrši nad mlađim ženama i to najčešće od njihovih partnera, kod starijih žena imamo nasilne žene, jer su uglavnom žene te koje se brinu, odnosno staraju se o tim starijim osobama, bilo da se radi o deci, bilo da se radi o negovateljicama koje se bave tim ženama. Tako da je tu odnos, što se tiče odnosa muškaraca i žena kao nasilnika maltene izjednačen“, objašnjava dr Lucija Hristović Mitić. Ona je dodala da je od trenutka rada njenog tima do sada prijavljeno više od 100 žena sa iskustvom nasilja u porodici.

MIC Tribina Zajednoprotivnasilja 27

                                                          Slavko Milojković

Jedan od učesnika tribine, psiholog dr. Slavko Milojković uzroke porodičnog nasilja vidi u četiri faktora: materijalni status, konflikti koji su postojali od ranije među partnerima, loša komunikacija među partnerima, kao i filozofija trpljenja koja nalaže dugo nereagovanje na probleme koji postoje u porodici.

MIC Tribina Zajednoprotivnasilja 29

                                                          Dragan Krasić

S druge strane, neuropsihijatar dr. Dragan Krasić ističe da su „žene najčešće psihološki i ekonomski zlostavljane, ali i zanemarivane. Mnogi simptomi psihičkog zlostavljanja žena nisu očigledni, jer nesanica, anksioznost, napetost, razdražljivost, povlačenje u sebe, mogu ići i uz starost, a često se ne primeti kao primer zanemarivanja ili neke od navedenih zlostavljanja“, objašnjava neuropsihijatar Krasić i dodaje da se ovi simptomi kako kaže, olako mogu odbaciti od okoline kao „izlapelost ili demenciju“.

O ekonomskom nasilju, smatra advokatica Maja Gluščević saznaje se kada žena dođe po pravnu pomoć i kaže da ne može da je plati, jer joj član porodice uzima platu ili penziju.

MIC Tribina Zajednoprotivnasilja 22

                                                          Maja Gluščević

„Najvažniji susret u našoj kancelariji je kada nam žena dođe da joj mi pružimo po pomoć. Ona tada ne zna, a mi smo dužni da joj pružimo informacije o tome koja su njena prava u realizaciji sprečavanja nasilja u porodici. Ovaj Zakon o sprečavanju nasilja u porodici stavlja akcenat na tužilaštvo i policiju, ali i mi advokati moramo imati svoj doprinos, a to je da joj pružimo besplatnu pravnu pomoć“, smatra advokatica Maja Gluščević i dodaje da je neophodno da se ohrabruju žene da ne trpe nasilje nego da ga prijavljuju. Takođe apeluje na sve ljude da imaju moralnu obavezu da prijave nasilje u svojoj okolini.  

MIC Tribina Zajednoprotivnasilja 10

                                                          Tatjana Stevanović

Zamenik osnovnog javnog tužioca Tatjana Stevanović kaže da populacija žena starije dobi teško pristaju da govore o nasilju koje se vrši nad njima pred državnim organima. Sa ovim je saglasna i dr Mirjana Kristović, sociolog. Ona je dodala da osim što ne žele da pričaju sa institucijama, ove žene retko govore i za medije, kao i da su slabo zastupljene u medijima.

MIC Tribina Zajednoprotivnasilja 09

                                                          Mirjana Kristović

„Razvijanje svesti o neprihvatljivosti nasilja, i razvijanje svesti o tome da se mora pomoći žrtvi nasilja mora poći od ranog detinjstva, kroz primarni proces socijalizacije. Postoji odgovornost medija u pogledu sadržaja koji se plasira, jer je to javna funkcija zarad javnog interesa, bez obzira na oblik vlasništva“, naglašava dr Kristović.

MIC Tribina Zajednoprotivnasilja 05

                                                          Nataša Zorić Živanović

Nataša Zorić Živanović, kordinator tima za prevenciju porodičnog nasilja PU Niš dodaje da je od stupanja Zakona o sprečavanju porodičnog nasilja u junu ove godine do 01. decembra izrečeno oko 800 hitnih mera. „Naš rad je sam početak onoga što treba da izrodi iz toga, a dolazi od tužilaštva bila to sankcija za krivično delo, ili će se završiti samim izricanjem ovih hitnih mera“, objašnjava Zorić Živanović.

Učesnici tribine složili su se da je potrebna zajednička akcija i sinergija društvenih aktera, državnih institucija, nevladinog sektora, kao i konkretna medijska strategija kako bi se sa nasilja nad starijim ženama skinuo „veo tajne“ koji ih obavija, a koji je nastao što zbog specifičnih društvenih okolnosti, što zbog slabe svesti građana o postojanju nasilja nad starima.

MIC Tribina Zajednoprotivnasilja 15

Tribina “Zajedno protiv nasilja” održana se sa ciljem da upozna javnost sa problemom porodičnog nasilja koje trpe starije žene, a koja je sprovedena u sklopu istoimenog projekta u okviru kampanje kampanje ˝16 dana protiv nasilja nad ženama˝. Tokom projekta, Medijski istraživački centar bavi se problemom porodičnog nasilja nad starijim ženama.

Projekat se sprovodi u okviru zajedničkog projekta UN i Vlade Srbije “Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji II”, koji podržava Vlada Švedske.

Tekst: Ivan Dinić

Foto: Saša Đorđević

UNDP disclaimer

Povezani članci

Prijatelji sajta

Safe Journalism HND Solidarna Actat Kvart komesarijat-za-izbeglice XXZ Pescanik logoo mirc NGTim