Popis stanovništva otkriva nam i kako se najčešće zovemo

septembar 16 2014

„Zdravo, ja sam Jelena“, „Drago mi je, Dragan“ je najočekivaniji podrav na ulicama Niša sudeći po rezultatima popisa koji je obavljen od 1. do 15.oktobra 2011.godine.

Prvi put u svojoj dugoj tradiciji Republički zavod za statistiku izdao je publikaciju „Najčešća imane i prezimena“ u kojoj su objavljeni podaci o imenima i prezimenima.

Posmatrano na nivou Srbije najčeće žensko ime je Milica, a muško Dragan. Najčešća prezimena u Srbiji su Jovanović, Petrović, Nikolić, Marković, Đorđević.Najčešća kombinacija imena i prezimena u Srbiji su Milica Jovanović, Milica Petrović, Jelena Jovanović, Milica Đorđević, a kada se radi o osobama jačeg pola najčešće se upoznajemo sa Draganom Jovanovićem, Zoranom Jovanovićem, Draganom Petrovićem i Aleksandrom Petrovićem.

U Nišu su najčešća imena Jelena, Marija, Milica, Snežana, Ivana.Muška imena najčešća u gradu na Nišavi su Dragan, Milan, Aleksandar, Zoran, Nikola, dok su među prezimenima najčešća Jovanović, Stojanović, Đorđević, Nikolić, Stanković. Kada se u Nišu neko upoznaje sa nekim najčešće očekujemo da to budu Jelena Jovanović i Dragan Jovanović ili, pak, Marija Stojanović  i Milan Đorđević.

Najčašća imena koja su deca u Nišu dobijala a rođana su u periodu od 2001. do 2011.godine ako se radi o devojčicama su Anđela, Milica, Ana, Teodora, Sara, Jovana,Anastasija, Iva, Petra, Natalija.Kada se radi o dečecima u ovom periodu najčešća imena su  Nikola, Luka, Petar, Aleksa, Lazar. Verovatno da ovakva situacija u školama pomalo otežava rad učitelja sa decom jer kad god prozovu Anđelu ustane u jednom odeljenju najmanje njih pet do deset.

U pojedinim periodima neka imena su bila neprikosnovena i nalazila su se po nekoliko godina na prvom mestu kada se radi o njihovoj učestalosti.Kako u Srbiji, tako i u Nišu.Primera radi, osobe lepšeg pola koje su rođene između 1950. i 1959. godine najčešće su dobijale sledeća imena:Ljiljana, Slavica, Mirjana. Snežana je bila „kraljica“ od 1960. do 1966. godine.Tri najčešća ženska imena u periodu od 1977. do 1986. godine bila su Jelena, Ivana i Marija, da bi na prvom mestu u periodu od 1987. do 2001. godine izbele Aleksandra, Milica i Jovana. Za poslednjih deset godina neprikosnoveno se na prvom mestu najčešće davanih imena deci nalazi Milica.

Slično je i kada se radi o muškim imenima.Dragan i Zoran su dva najčešća imena koja su dečaci dobijali od 1951. do 1968.godine.Razlika je samo u tome što je u jednom periodu Dragan bio na prvom, a Zoran na drugom mestu, i obrnuto.Kako god, Dragan je najčešće muško ime u Srbiji, a među ženskima je Milica.

Zanimljivo je, takođe, da su u vreme Drugog svetskog rata i odmah nakon njegovog završetka najčešća ženska i muška imena bila Slobodanka i Slobodan.

Od ukupno 168 opština u Srbiji u 84 opština Milica je najlčešće ime, a u 87 opština muškarci se najčešće zovu Dragan. U 49 opština ova dva imena se nalaze na prvom mestu.Kada se radi o prezimenima u 76 opština vodeće prezime je Jovanović, u 17 opština je to Petrović, a u šest opština Nikolić.

Prijatelji sajta

Safe Journalism HND Solidarna Actat Kvart komesarijat-za-izbeglice XXZ Pescanik logoo mirc NGTim