U Osnovnom sudu u Nišu najviše tužbi zbog zaostalih plata

decembar 25 2018

Sudije Osnovnog suda Nišu trenutno rade na preko 4.000 predmeta iz oblasti radnog prava, odnosno svaki od sudija ima preko 500 predmeta, izjavila je predsednik Odeljenja radnih sporova Daniela Radović.

Prema njenim rečima, zahtevi radnika su različiti i mnogobrojni i razlikuju se tokom vremena.

„Izvesno vreme imali smo najviše tužbi zbog poništaja ugovora o radu, a sada je najviše tužbi zbog isplata različitog karaktera kao što su zaostale plate, naknade za prekovremeni rad, za rad u smeni, za rad noću, za naknadu troškova prevoza. Mi imamo veliki priliv predmeta iz razloga što svako na svoj način tumači zakonske odredbe,  posebno kod privatnih poslodavaca. Dešava se i da poslodavac nema para da isplati radnika i da zbog toga dodju do suda“, izjavila je Radović.

Ona je u kazala da je u Osnovnom sudu u Nišu u prekidu jedan broj predmeta koji se odnosi na javna preduzeća i ustanove i to zbog različitog tumačenja zakona kada je u pitanju isplata toplog obroka i regresa, odnosno zbog dileme da li se te naknade sadrže u zaradi ili ne. S obzirom na to  da postoje različite odluke sudija, dodala je Radović, da ne bi došlo do problema i stvaranja neotrebnih troškova odlučeno je ti predmeti budu u prekidu kako bi se tačno utvrdilo šta bi trebalo da bude zadatak veštaka kada se angažuju u tim sporovima.sudija danijelaradovic 1

„Klasičan radni spor vezan je više za poništaj ugovora o radu, odnosno za ocenu zakonitosti odluke poslodavca o raskidu ugovora o radu, a manje za isplatu zarada. Obračun plate je sada izvršna isprava i po zakonu radnik može odmah nakon mesec dana od neisplaćivanja zarade da obračun plate odnese izvršnom odeljenju i da naplati svoje potraživanje“, izjavila je Radović.

Prema njenim rečim, dužina sudskog postupka zavisi od okolnosti i razlikuje se od slučaja do slučaja, ali je nerealno očekivati da se spor reši za šest meseci, s obzirom na broj predmeta koje imaju sudije.

„Ukoliko su svi dokazi spremni  sporove je moguće brže rešiti, ali ukoliko nisu, ukoliko je potrebno da ih veštak pripremi onda to zahteva više vremena. Uvek je moguće da jedna strana bude nezadovoljna veštačenjem i da uloži prigovor što dodatno produžava sudski spor“, rekla je Radović.

Kada su u pitanju radni sporovi, dodala je Radović, sudije još na pripremnom ročištu upoznaju učesnike spora o mogućnosti medijacije i mirnog rešavanja spora bez obzira što je podneta tužba. 

Kako je kazala Radović, medijacija je mnogo efikasniji i brži način rešavanja postupka, uz manje troškove.

Piše: B.Ljubisavljević

Tekst je deo projekta "Moj rad, moje pravo" koji je podržan od strane grada Niša u okviru Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u 2018 godini.

Povezani članci

  • Šta je presudilo na izborima u Nišu?

    Posle lokalnih izbora u Srbiji, sve je uglavnom isto. Ali ne i za Nišlije. Kako to da je opozicija najveći uspeh postigla u tom gradu? Koji su faktori na to uticali?

  • Lokalni izbori u Nišu – nikad mirnija kampanja

    Za lokalne izbore u Nišu koji se održavaju 2. juna proglašeno je 11 izbornih lista. Većina se zove slično. Čak sedam njih u svom nazivu ima reč „Niš“, dve imenicu „snaga“, a jedna ima i reč „Rusija“ i reč „Niš“.

  • Izrabljivanje radnika u Srbiji: Žalite se Nemcima

    Jedna žena pada s nogu u Lidlu na jugu Srbije. Druga u fabrici nemačkog Leonija. Kad se požale, kažu, trpe odmazdu. Ali, Nemačka ima zakon prema kojem ove žene mogu da se požale u samoj Nemačkoj.

Prijatelji sajta

Safe Journalism HND Solidarna Actat Kvart komesarijat-za-izbeglice XXZ Pescanik logoo mirc NGTim