Od početka 2015. u Srbiji registrovano oko 600.000 izbeglica

januar 03 2016 Galerija slika

Migrantska kriza obeležila je 2015. godinu. Kroz Srbiju je prošlo oko 600.000 migranata i izbeglica, većina je u zemlju ušla iz Grčke i Makedonije, preko Preševa.

Broj migranata se i pored izuzetno hladnog vremena ne smanjuje tako da je zadnjih dana 2015. godine u Preševu svakodnevno registrovano oko 3.000 migranata iz Sirije, Avganistana i Iraka.

Prema rečima predstavnika Komeserijata za izbeglice i migracije centri u Preševu i obližnjem Miratovcu imaju kapaciteta i za duže zbrinjavanje migranata, sa toplim sobama i krevetima, ali oni ne ostaju dugo, svega par sati. Uvedeno je grejanje i u velike šatore u kojima izbeglice čekaju na predregistraciju, tako da niko od njih nije na otvorenom prostoru. Ekipe angažovane u Centru rade po 24 časa, registruju, fotografišu i zbrinjavaju. Prethodnih dana sva deca koja su prošla kroz Prihvatni centar dobijala su paketiće, pokloni će ih čekati i narednih dana.

“Srbija ima 20 prihvatnih centara. Migranti borave od nekoliko sati do tri dana u našoj zemlji. Čak i kada bi ostajali duže, imali bismo kapaciteta da ih smestimo,” kaže Republički komesar za izbeglice Vladimir Cucić i ističe da je Srbija, kada je u pitanju zima, dorasla izazovu.

U vozovima ne može više od 940 migranata

Ministar za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja Aleksandar Vulin izjavio je danas da su Slovenija i Hrvatska uvele nova pravila za prevoz i registraciju migranata, koja se odnose na smanjenje kapaciteta vozova za migrante.

U odluci tih zemalja stoji da se u vozovima za migrante ne može prevoziti više od 940 migranata i da moraju da budu praćeni odgovarajućim spiskom imena, prezimena i zemalja iz kojih dolaze.

Vulin je rekao da za Srbiju ta odluka ne predstavlja veliki problem ili napor, budući da se pravljenje takvih spiskova i inače radi u Preševu, gde se svim migrantima izdaju odgovarajuća dokumenta.

Ovaj prilog je urađen u okviru projekta “Foto žurnal – Migranti u Srbiji” koji je podržan od strane Komesarijata za izbeglice i migracije republike Srbije.

Prijatelji sajta

Safe Journalism HND Solidarna Actat Kvart komesarijat-za-izbeglice XXZ Pescanik logoo mirc NGTim