Krijumčarenje ljudi u porastu

jul 19 2016

Posle sednice Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, održane u subotu, najavljene su nove mere za zaštitu granice od ilegalnih migracija, zajedničke patrole vojske i policije.

Masovno zatvaranje granica u Evropi dovelo je do toga da je krijumčarenje ljudi postalo isplativije. Šverceri uzimaju migrantima od 1.000 do 9.000 evra a zadatak vojnih i policijskih snaga, koje će biti pod komandom general majora Želimira Glišovića, biće da spreče ilegalni ulazak migranata iz pravca Republike Bugarske i Republike Makedonije, kao i privođenje pravdi krijumčara ljudima koji taj ilegalni posao obavljaju na teritoriji Republike Srbije.

izbeglice 3

Analitičari najavljuju novi talas izbeglica mada za sada se to na terenu ne vidi.

U prihvatnom centru u Preševu trenutno boravi četrdesetak izbeglica. Njegovi trenutni stanari su iz Avganistana i Pakistana, upravo oni kojima Evropa neće dati azil. U prihvatnom centru, međutim, insistiraju na humanom postupanju prema svima i kažu da će tako biti i i ubuduće.

izbeglice 1

Kroz ovaj centar tokom godinu dana njegovog postojanja prošlo je oko 600000 migranata.

izbeglice 4

Centar danas ima uslove za smeštaj nekoliko stotina migranata, ali nakon zatvaranje balkanske rute centar je skoro prazan.

Fotografije: Saša Djordjević

 

Anketa o interesima za medijsko izvještavanje o društveno-odgovornim temama

U cilju dobijanja saznanja za web medije koji se bave tzv. pitanjima društvene odgovornosti kao i dobijanja sugestija za medijsku komunikaciju za aktivističke NVO organizacije koje se bave ljudskim pravima i demokratskim vrijednostima, molimo vas da popunite anketu o medijskim i tematskim preferencama. Vaši odgovori će pomoći da medijski portali UDAR iz Sarajeva i Medijski istraživački centar iz Niša dobiju sugestije kako da unaprijede svoje izvještavanje. Anketa će vam uzeti od 6 do 10 minuta vremana. Vaše odgovore izuzetno cijenimo.

Anketa >>

baner

Saint Art Designs / Web Development

Saint Art Designs / Web Development

Prijatelji sajta

Safe Journalism HND Solidarna Actat Kvart komesarijat-za-izbeglice XXZ Pescanik logoo mirc NGTim