Berane: U toku potpisivanje kolektivnih tužbi zaposlenih protiv Opštine

decembar 02 2017

Usljed neusklađenosti koeficijenata zaposlenih u beranskoj lokalnoj upravi sa Zakonom o zaradama u javnom sektoru, više od dvadeset službenika i činovnika potpisalo je tužbe protiv Opštine Berane, a potpisivanje se nastavlja i dalje. Oštećeni službenici i namještenici su za taj proces angažovali dva advokata, Minku Međedović i jednog od njenih kolega iz Podgorice, saznaje Espona.

Prema nezvaničnim informacijama dobijenim iz izvora u Opštini Berane, tužbe protiv lokalne uprave angažovani advokati će biti podnijeti tokom naredne nedjelje.

Tako se, nažalost, obistinjuje ono što je Espona najavila prije dvadesetak dana, da će nakon prvih pjedinačno podnešenih tužbi, uslijediti nove i da će, usljed zakidanja zarada, svi zaposleni, pojedinačno ili kolektivno, podnijeti tužbe protiv Opštine.

Podsjetimo, kako je Espona već objavila, zastupajući jednog od zaposlenih po osnovu neusklađenosti koeficijenata zaposlenih u lokalnoj upravi sa Zakonom o zaradama u javnom sektoru, advokat Drago Pantović podnio je po tom osnovu prvu tužbu protiv Opštine.

Kako smo već objavili, postupajući po toj tužbi, vještak ekonomske struke utvrdio je da je lokalna uprava zakinula zaposlenog za 910 eura i da se taj iznos odnosi samo do maja 2017-te godine, pa je on, do danas, znatno uvećan. Pored toga, postupajući po tužbi još jednog zaposlenog u jednoj od javnih ustanova čiji je osnivač Opština Berane, vještak je utvrdio da je je i on oštećen ali za čitavih 1.500 eura.

Inače, prvim podnešenim tužbama protiv Opštine Berane i javnih ustanova čiji je ona osnivač, a po osnovu neuskađenosti koeficijenata sa zakonom, ostvaruju se najcrnja predviđanja, ali i upozorenja da ogromnim brojem novozaposlenih aktuelna lokalna uprava vodi slomu lokalnih javnih finansija.

Umjesto rješavanjem problema, lokalna uprava se, zakidajući zaposlene za ono što im je zakonom garantovano, svakodnevno bavila i bavi novim zapošljavanjem. Tako se iz mjeseca u mjesec, samo po osnovu zakidanja na zarade zaposlenih, dug Opštine uvećava.

Espona je u više navrata pisala i upozoravala da Opština i po osnovu postojećih bruto zarada (hbez zakidanja zbog neusklađenosti zarada sa koeficijentima) za zaposlene u organima, javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač, godišnje zadužuje građane Berana za po više od milion eura.

Tome u prilog ide i podatak da je situacija sa Budžetom iz godine u godinu sve gora, pa, tako, Izvještaj revizora za 2016-tu godinu, kojeg je birala aktuelna lokalna uprava, govori da je rebalans Budžeta (koji se nalazi pred Ustavnim sudom) za prethodnu godinu probijen.

Prema nalazu revizora, a o čemu je Espona već pisala, Opština Berane je za plate zaposlenih u 2016-toj godini planirala izdvajanje u visini 2.848.882 eura, a isplaćeno je 400.000 eura vise (bez uračunatog zakidanja zarada) - 3.280.040 eura.

Kako je istaknuto u Izvještaju, i ta cifra se odnosi samo „za isplaćenih 11 zarada zaposlenih u organima Opštine“. U istom Izvještaju, revizor je konstatovao i da: “Obračun zarada u Opštini nije usklađen sa odredbama Zakona o zaradama u javnom sektoru”.

Da istaknemo, pomenuti zakon je usvojen u martu 2016-te godine. Znači, prije više od godinu i po dana i koliko se dodatno od već pomenutih million eura godišnje, zadužuje Opština po osnovu zakidanja zaposlenih na plate, znaće se tek nakon što sud donese Odluku po pitanju tužbi radnika.

Inače, na započetoj i, usljed raspada vladajuće koalicije i njenog izgubljenog legitimiteta, na prekinutoj Šesnaestoj sjednici SO Berane, jedna od predloženih tačaka dnevnog reda o kojoj se nije raspravljalo, bila je i: “Predlog Odluke o zaradama lokalnih funkcionera i lokalnih službenika i namještenika”.

No, ako lokalna uprava nije razmatrala tu tačku I ako ne vrši obračun zarada u skladu sa zakonom, zaposleni su zaštitu već počeli da traže pred sudom. Na kraju, kako smo I upozoravali, tužbe će podnijeti svi zaposleni. I, dobiće ono što im je zakonom omogućeno. A, sve što im je lokalna vlast zakinula obračunom zarada, sudski će naplatiti od poreskih obveznika Berana.

Saša Radunović

Foto: Dušan Stijović

TEMPLEJT na srpskom800

baner

Saint Art Designs / Web Development

Saint Art Designs / Web Development

Prijatelji sajta

Safe Journalism HND Solidarna Actat Kvart komesarijat-za-izbeglice XXZ Pescanik logoo mirc NGTim