Foto esej Dušana Stijovića: Berane - ubijanje grada

mart 18 2018

 

Turski novinar Ahmed Šerif u tekstu objavljenom 22. avgusta 1910. godine u istambulskom časopisu „Tanin“ piše: „Neka kaže ko šta hoće, oni koji duže vrijeme borave ili su sebe osudili da borave u Beranama, što god da tvrde, ja ću, opet, insistirati na odbrani lijepog spokojnog Berana, koje se njiše mirno i tiho uvijek uz uspavanke spokoja i odmora“.

Berane između dva rata iznjedrilo je značajne kulturne stvaraoce i revolucionare. Poslije drugog svjetskog rata Berane je doživjelo privredni i kulturni prosperitet – razvoj industrije, kulture i sporta. I sve tako do kraja 80-tih godina prošlog vijeka kada nacionalistički, ratni i tranzicioni talas urušava ovaj grad.

 “Danas kao neminovnost nameće se potreba obnove grada kome prijeti potpuno gubljenje identiteta zbog urušenih i izgubljenih mentalnih slika i obrazaca ponašanja njegovih stanovnika. Kič, devijantno ponašanje i profiterstvo zbog nepostojanja jasne vizije razvoja, kako privrednog tako i kulturnog, dominantan su model življenja u ovoj sredini”, primjećuje to i kaže Montenegrini, više fotografijom nego riječima, Dušan Stijović, zaljubljenik fotografije i foto aparata.

 

4

 

Grad je stanje duha pa je neophodno kontinuirano djelovanje institucionalne i građanske inicijative radi usvajanja modernog koncepta urbanizma radi njegovog prilagođavanja korisnicima. Dakle, neophodna je urboreciklaža jer Berane „ne može biti palanačko utočište intelektualnim i političkim lenjivcima…“

Sve ovo potrebno je raditi radi opstanka budućih generacija korisnika i pametnog korišćenja ovog prostora i njegovih resursa u najširem smislu, koji nijesu obnovljivi.

 

5

 

Beranski grafiter primijetio je nezainteresovanost i učmalost zajednice i promjenu ambijentalnog duha pa, ispisujući grafit na oronuloj fasadi, poručuje: „Stani u gard za svoj grad.“

Anđela Suvajac

Foto: Dušan Stijović

Dušan Stijović je diplomirani pravnik. Rođen je 1955. godine u Andrijevici. Živi i radi u Beranama. Izlagao je na više samostalnih i kolektivnih izložbi. Fotografije je objavljivao u više jugoslovenskih časopisa.

Sa Šćepanom Vukovićem, priredio je knjigu “Varoš i zvijezde”. Sa Anom Stijović je bio koautor „Prve publikacije o crnogorskim grafitima“ i „Fotomonografije Andrijevice“.

 

TEMPLEJT na srpskom800

Prijatelji sajta

Safe Journalism HND Solidarna Actat Kvart komesarijat-za-izbeglice XXZ Pescanik logoo mirc NGTim