NVO Spona: Privodi se kraju prva faza realizacije projekta “Otvorena televizija”

mart 23 2018

Nevladina organizacija “Spona” iz Berana privodi kraju peti mjesec realizacije projekta “Otvorena televizija (OTV).  Inače, Spona je jedina NVO iz Crne Gore koja je uključena u realizaciju projekta i predstavlja jednog od partnera projekta čiji je nosilac Medijski istraživački centar (MIC) iz Niša. Donator je Evropska unija, a pored MIC-a i Spone, u projektu učestvuju i partnerske organizacije Kvart iz Bosne i Hercegovine (Prijedor) i AGTIS iz Makedonije (Prilep).

U prethodnih pet mjeseci, u skladu sa projektom, realizovano je više predviđenih aktivnosti, a u narednom periodu će se one dodatno ubrzati i, po obimu, uvećati.

Podsjetimo, kako je Espona objavila početkom realizacije projekta, on je započet prvog novembra 2017. godine, a traje 11 mjeseci i, prema planu, biće okončan 30. septembra ove godine.

Pored lokalnog koordinatora, a u skladu sa  projektom i potpisanim ugovorom, na realizaciji predviđenih aktivnosti, angažovani su urednik i novinar OTV-a, kao lokalni instruktor - trener.

Tokom prethodnih nešto manje od pet mjeseci, u skladu sa projektnim zadacima, u okviru elektronskih novina čiji je osnivač NVO Spona, otvorena je nova rubrika - “Otvorena televizija”, u kojoj je, do danas, objavljeno 60 tekstova.

Inače, objavljeni tekstovi u rubrici „Otvorena TV“ bavili su se afirmacijom mladih, humanih Beranaca koji su sakupljali novac za liječenje oboljelih sugrađana, afirmacijom lokalnih pisaca i književnika, novim brojevima časopisima sa sjevera države, dodjelom godišnjeg priznanja iz oblasti kulture. Takođe, objavljivali smo informacije i kako Opština Berane zakida zaposljene na plate, o sudskim Odlukama i izgubljenim sporovima lokalne uprave po pitanju tužbi zaposlenih, kao i feljton o diskriminisanoj populaciji - građanima romske nacionalnosti.

Nakon raspisivanja Oglasa za zainteresovane da pohađaju Školu novinarstva, na koji se javilo 14 kandidata, izvršeno je njihovo testiranje i u uži krug za pohađanje Škole i honorarno angažovanje po jednog snimatelja i montažera, izabrano je šest zainteresovanih.

U narednom periodu, već početkom aprila, Spona će organizovati okrugli sto na temu “Treba li nam lokalna TV? Kakva ona treba da bude?”, koji će se održati u Bijelom Polju.

Nakon isporučivanja TV opreme od strane nosioca projekta, MIC-a, angažovani na realizaciji projekta, kao i zainteresovani za učešće u Školi, pored ostalog, upoznaće se sa razvojem medijske pismenosti kroz razvijanje individualnih kapaciteta građana da koriste, razumiju i kritički procjenjuju različite aspekte medija i medijskih sadržaja.

Kako je projektom predviđeno, na kraju će pripremiti dokumentarni film.

Da podsjetimo, polazeći od činjenice da javni servisi i privatni mediji u pomenutim zemljama nasljednicama bivše SFRJ, kao i u svijetu, ne obezbjedjuju pravovremeno, objektivno i adekvatno informisanje građana, naročito onih koji spadaju u kategoriju ranjivih grupa, Medijski istraživački centar iz Niša, u saradnji sa NVO Spona, kao jedinom iz Crne Gore i po jednim partnerom iz Makedonije i Bosne i Hercegovine, pokrenuo je projekat "Otvorena televizija" koji je finansiran od strane Evropske unije.

Tekst: Anđela Suvajac

Foto: Dušan-Stijovic-Berane-Ubijanje-grada-12

001 a TEMPLEJT na srpskom

 

Prijatelji sajta

Safe Journalism HND Solidarna Actat Kvart komesarijat-za-izbeglice XXZ Pescanik logoo mirc NGTim