Koordinacijom centralnih i lokalnih vlasti do inkluzije Roma

avgust 22 2018

Socijalno uključivanje romske zajednice – od nacionalnog do lokalnog nivoa

Program ROMACTED doprinijeće boljoj socijalnoj inkluziji romske i egipćanske (RE) zajednice na lokalnom nivou, a u daljem periodu neophodno je unaprijediti koordinaciju između centralnih i lokalnih vlasti, kao i civilnog sektora, ocijenjeno je na prvom panelu „Mogućnosti za socijalno uključivanje romske zajednice – od nacionalnog do lokalnog nivoa“.

Izvršni direktor Nevladine organizacije Mladi Romi, Samir Jaha, istakao je da je cilj projekta uspostavljanje kvaltetne i konstruktivne saradnja sa svim opštinama, da bi ih upoznali sa problemima i potrebama romske zajednice.

„Dobro je što imamo uključene opštine u kojima do sada nije bila organizovana romska zajednica i nije bila dovoljno glasna, prije svega mislim na Bar i Ulcinj. Kroz ovaj projekat ćemo omogućiti da se redovno sastajemo sa svim ljudima iz opština, kao i sa ljudima iz romske zajednice i izuzetno je važno da razmjenjujemo informacije“, citirao je Portal CDM izjavu Jahe.

 

12080073 1506388703014843 8521084481594277180 o

On je naveo da, prema istraživanjima NVO Mladi Romi, romskim porodicama sa primorja, kojih je, kako je rekao, više od 170 i koje žive u Crnoj Gori duže od 50 godina, prijeti rizik od iseljenja.

Prema navodima Leona Đokaja - Generalnog direktora Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, evidentirana su poboljšanja u oblasti obrazovanja, kada je u pitanju romska populacija.

„Zabilježen je veći broj djece koja se upisuju u predškolske ustanove, u osnovnim i srednjim školama, kao i na fakultetima. Broj dječaka i djevojčica, pripadnika RE populacije, koji napuštaju školovanje je opao“, istakao je CDM Đokajeve navode, koji je naglasio da romsko pitanje nije samo romsko već, kako je pojasnio, crnogorsko i evropsko pitanje.

 

vkromi 2 58ffae5136ce6 1000x555

Kako se dodaje, prema riječima Saide Čikić- predstavnice Zajednica opština Crne Gore, koja je kazala da lokalne samouprave imaju vrlo važnu ulogu u unapređenju položaja Roma.

„Zajednica opština, kroz zastupanje zajedničkih, utvrđenih interesa svojih članica, radi na razvoju i unapređenju lokalne samouprave i efikasnijem obavljanju njihovih nadležnosti u interesu lokalnog stanovništva“, rekla je Čikić, pojasnivši da je model Akcionog plana, koji je pripremila zajednica opština, usklađen sa međunarodnim dokumentima.

Ona je poručila da se društvo mora ponijeti odgovorno prema romskoj populaciji.

„Romi ne smiju ostati na marginama društvenih zbivanja. Mora im se pružiti veća podrška, smatram da je ovaj projekat jedan od načina, a mi, kao ozbiljno i odgovorno društvo, u obavezi smo da pitanje Roma tretiramo tako“, rekla je Čikić.

Konferenciju su organizovali Nevladina organizacija Mladi Romi, Evropska unija EU i Savjet Evrope, zaključio je portal.

 

Tekst: Anđela Suvajac

Foto: Mladi Romi, CDM

TEMPLEJT na srpskom800

Prijatelji sajta

Safe Journalism HND Solidarna Actat Kvart komesarijat-za-izbeglice XXZ Pescanik logoo mirc NGTim