Školskih medijatora za RE populaciju biće dvostruko više

septembar 16 2018

Od ove godine romske medijatore finansiraće Ministarstvo prosvjete, a predviđeno je da ih bude dvostruko više, s tim da će se konačan broj znati onda kada se obrade i dobiju konačni upisni podaci za djecu RE populacije.

Medijatori su do sada su bili plaćeni oko 250 eura, a sada će im neto zarada biti veća, saopšteno je iz Direktorata za obrazovanje pripadnika manjinskih naroda i drugih nacionalnih zajednica u Ministarstvu prosvjete.

Romi OS Radomir Mitrovic 1

Do sada je medijatore, odnosno saradnike u socijalnoj inkluziji, finansirao Romski Obrazovni Fond (REF) kroz projekte, a bilo ih je angažovano 10: šest u Podgorici, dva u Nikšiću i po jedan u Beranama i Herceg Novom.

U prethodnom periodu, pokazalo se da uloga medijatora jeste jedna od najznačajnih mjera za integraciju romske djece u obrazovni sistem.

“Školi u kojoj se obrazuje više od 70 učenika pripadnika romske i egipćanske populacije mogu se odobriti izvršioci na poslovima medijatora za socijalnu inkluziju, a na svakih dodatnih 70 učenika može se odobriti izvršilac na tim poslovima. Povećanjem broja medijatora, sigurni smo da ćemo postići još bolje rezultate za integracijom djece u obrazovni sistem”, istaknuto je iz Direktorata.

Ministarstvo prosvjete kontinuirano i planirano radi na integraciji RE djece u svim nivoima obrazovanja, počevši od predškolskog do visokog obrazovanja.

“Tako je u devet predškolskih ustanova, u Baru, Tivtu, Herceg Novom, Kotoru, Cetinju, Nikšiću, Podgorici, Beranama i Bijelom Polju tokom juna organizovan pripremni vrtić koji su pohađala uglavnom djeca RE populacije. Zavod za školstvo sprovodi obuku za vaspitače i finansijski podržava devet  medijatora za vrijeme trajanja ovog programa. Kada je riječ o osnovnom obrazovanju, Ministarstvo prosvjete je u saradnji sa Zavodom za školstvo, Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i NVO koje se bave pitanjima romske i egipćanske zajednice uspješno sprovelo kampanju za upis u osnovnu školu. Kontiunirano se obezbjeđuju udžbenici za svu romsku i egipćansku djecu od prvog do devetog razreda osnovne škole”, istaknuto je iz Direktorata za obrazovanje manjinskih naroda.

Romi OS Radomir Mitrovic 3

Oni su podsjetili da su formirani i timovi za prevenciju napuštanja školovanja - sa naglaskom na djevojčice, i to: u Podgorici sve škole koja imaju u sastavu djecu RE populacije, tri škole u Nikšiću i dvije u Beranama.

Kako su istakli, djeca u srednjem obrazovanju imaju podršku takozvane Mreže mentora, koja podrazumijeva da jedan ili više nastavnika budu zaduženi da prate grupu učenika romske i egipćanske zajednice i brinu se o redovnom pohađanju časova i uspjehu, a oni su oslobođena i plaćanja školarine za vanredno polaganje razreda.

“Od školske 2015/16 do školske 2017/18 godine broj djece romske i egipćanske populacije u školama permanentno raste, te sa zadovoljstvom možemo konstatovati da svake godine imamo pozitivne trendove počevši od predškolskog do visokog obrazovanja. Takođe treba istaći da upravo u oblasti obrazovanja imamo najbolje rezultate u dijelu intergrisanja RE populacije u sistem, što nas naravno ne amnestira od daljih obaveza, već upravo podstiče na još bolje rezultate”, naglasili sui z Direktorata za obrazovanje manjinskih naroda i drugih nacionalnih zajednica u Ministarstvu prosvjete.

Tanja Radunović

 Foto: OŠ "Radomir Mitrović" Berane

TEMPLEJT na srpskom800

Prijatelji sajta

Safe Journalism HND Solidarna Actat Kvart komesarijat-za-izbeglice XXZ Pescanik logoo mirc NGTim