dr Mirko Jakovljević dr Mirko Jakovljević Foto: Adem Ado Softić

Završena predavanja na Školi novinarstva u Beranama

septembar 17 2018

Predavanja na Školi novinarstva koju je organizovala Nevladina organizacija „Spona“ završena su proteklog vikenda, a polaznici Škole ispite će polagati pred tročlanom Ispitnom komisijom u subotu, 22. septembra.

Podsjetimo, Škola novinarstva je započela sa radom četvrtog avgusta, kao jedna od aktivnosti projekta „Otvorena Televizija“, koji, sa partnerima, realizuje ta beranska NVO, a donator je Evropska unija.

Škola je koncipirana po Planu i programu prof. Slobodana Jovanovića - koordinatora projekta ispred Medijskog istraživačkog centra (MIC) iz Niša, koji je i nosilac projekta, a u kojem su, pored MIC-a i Spone, uključeni i partneri iz Makedonije i BiH.

Kako je planirano, u periodu 4. avgust - 16. septembar zainteresovanim kandidatima je održano 56 časova, a uzimajući u obzir testiranje kandidata, pripreme za početak Škole, polaganje ispita, Škola je trajala 71 školski čas.

ESPONA 4

Za polaznike Škole nastava je održana u osam blokova, a nastavni program je sadržao sljedeće teme: “U vremenu digitalnih informacija“, „Izvori informisanja“, „Definicije novinarstva“, „Osnovni novinarski žanrovi“, „Uvod u TV novinarstvo“, „Osnovi tehnologije proizvodnje televizijskog programa“, „Profesija TV-reporter“, „Pisanje za televizijski format“, „TV reporter na terenu- priprema ankete“, „Fotografija u funkciji informisanja“, „Profesija TV-snimatelj“, „Snimanje TV-priloga na terenu“, „Profesija TV-montažer“, „Montaža  TV-priloga: Sony Vegas, Adobe Premierre“, „Snimanje OFF-a spikerskog teksta u programu Sound Forge“,“ Emisiona i studijska tehnika“, „Rasvjeta u TV-studiju“, „Spikerska prezentacija iz TV-studija“, „Etika u novinarstvu“, „Budućnost medija“ i „Zaključci i završna razmatranja“.

slika

Kao lokalni trener - instruktoir, predavanja je držao komunikolog dr Mirko Jakovljević - bivši novinar i urednik Studija RTS-a, bivši novinar TV Pink M, osnivač više štampanih medija, saradnik brojnih medija iz Hrvatske, BiH, Srbije i Crne Gore.

ESPONA 5

Kako je planirano projektom, za polaznike koji koji uspješno polože ispit, sertifikati će biti uručeni u subotu, 29. septembra, što će predstavljati i posljednju aktivnost ove faze projekta “Otvorena Televizija”.

 

Anđela Suvajac    

Foto: Adem Ado Softić i Dejan Ćorac

TEMPLEJT na srpskom800

Prijatelji sajta

Safe Journalism HND Solidarna Actat Kvart komesarijat-za-izbeglice XXZ Pescanik logoo mirc NGTim