Otvorena televizija kreće iz Niša

oktobar 10 2017

Medijski istraživački centar (MIC) zajedno sa partnerskim udruženjima iz Prilepa (Makedonija), Prijedora (Bosna i Hercegovina), i Berana (Crna Gora), a uz podršku Evropske unije, realizovaće u narednih 11 meseci projekat pod nazivom “Otvorena televizija” (OTV).

Projekat predviđa formiranje lokalnih neprofitnih Otvorenih televizija u Nišu, Prilepu, Prijedoru i Beranu, usmerenih ka određenim društvenim grupama kao što su deca i omladina, manjinske i etničke grupe, invalidi, stariji, nezaposleni, socijalno i zdravstveno ugroženi stanovnici Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, i Crne Gore.

Projekat je pokrenut polazeći od činjenice da javni servisi i privatni mediji u pomenutim zemljama, kao i u svetu, ne obezbedjuju pravovremeno, objektivno i adekvatno informisanje gradjana, naročito onih koji spadaju u kategoriju ranjivih grupa.

Nove nezavisne države formirane u poslednjih 20 godina nakon raspada Jugoslavije, sada su usmerene ka pluralističkom društvu, parlamentarnoj demokratiji, tržišnoj ekonomiji i članstvu u Evropskoj uniji. Zajedno sa drugim društvenim sistemima, medijski sistem prolazi kroz transformaciju, koja se pokazala kao spora, nejednaka i nepotpuna. Brzina i opseg transformacije u velikoj meri zavise od političke volje nove elite. Demokratizacija medijskog sistema nije postala faktor demokratizacije društva u celini, što je bila rasprostranjena nada zasnovana na postignućima desetogodišnje borbe protiv represije medija u prethodnim režimima.

Do 2017. godine, medijski sistem je ostao strukturno zavistan od državnih organa i država je uspela da očuva kontrolu nad najuticajnijim medijima u svim novoformiranim državnim zajednicama na prostoru Zapadnog Balkana.


journalism 600x281

Projekat „Otvorena televizija“ omogućiće uspostavljanje lokalnih Otvorenih televizija koje će pružati nekomercijalne informativne i obrazovne televizijske usluge u regionu.

Otvorene televizije pomoći će ujedinjavanje multikulturalnog društva u regionu Zapadnog Balkana i podstaći razumevanje stanovnika Srbije, Makedonije, Bosne i Hrecegovine, i Crne Gore.

Otvorene televizije će takođe obezbediti obuku za aktiviste Organizacija civilnog društva  za proizvodnju medijskih sadržaja i drugim srodnim veštinama čime će doprineti većem učešću OCD-a  u poboljšanju kapaciteta za objektivno informisanje građana u lokalnoj zajednici, kroz njihovo osnaživanje i umrežavanje. Podaci govore da u četiri pomenute države postoji 5000 nevladinih organizacija  koje okupljaju oko 500.000 ljudi.

OTV će pojačati zagovaračke napore koje preduzimaju lokalni akteri civilnog društva u saradnji sa novinarima i medijskim organizacijama i pokrenuti teme koje se tiču slobode medija i sigurnosti novinara. Pored toga, omogućiće uspostavljanje dugoročnog mehanizma za praćenje i zagovaranje slobode medija i sigurnosti novinara, uz lokalne i regionalne akcije koje promovišu slobodu medija i slobodu izražavanja novinara i aktivista za ljudska prava u četiri zemlje.

Projekat “Otvorena televizija” doprineće podizanju svesti o socijalnim problemima, informisati političare i držane zvaničnike o javnim pitanjima i potrebama građana. Njihove vesti obezbediće proveru moćnih sektora društva, uključujući lidere u privatnom i javnom domenu.

OTV će funkcionisati kao čuvari javnih interesa, promovisati transparentnost vlade i javni nadzor nad onima koji imaju moć, otkrivanjem korupcije, nepravilnog upravljanja i korporativnih prekršaja, i time će predstavljati sredstvo za povećanje ekonomske efikasnosti

OTV biće forum za javnu raspravu i diskusiju o društvenim pitanjima, uključujući i ona pitanja koja se tiču siromašnih i marginalizovanih grupa.
U saradnji sa civilnim društvom i medijima, OTV će uspostaviti različite oblike komunikacije sa javnošću,  poput javnih rasprava, panel diskusija i razgovora koji će građanima omogućiti da izraze svoje mišljenje o sadržaju programa, i iskažu svoje želje i zahteve.

OTV će podstaći  razvoj medijske pismenosti kroz razvijanje individualnih kapaciteta građana da koriste, razumeju i kritički procenjuju različite aspekte medija i medijskih sadržaja. One će mogućiti stvaranje nediskriminatornih uslova za razvoj informacionih i komunikacionih tehnologija koje služe za unapređenje prava izražavanja i prava na traženje, primanje i prenošenje informacija i ideja, bez obzira na granice.

Projekat OTV će takođe omogućiti  unapređenje novinarskog profesionalizma uz naprednu stručnu obuku lokalnih novinara i urednika,  omogućiće podsticanje novinarske autonomije i samoregulacije u medijima.

Projekat podrazumeva proizvodnju televizijskog programa na OTV i web sadržaje na medijskim platformama i društvenim mrežama Facebook, YouTube, Flicker, Tvitter (online reportaže, kolumne mišljenja, intervjui, video zapisi…)

Ključni rezultati projekta OTV biće formiranje profesionalnog i kreativnog tima u četiri lokalne zajednice,  nabavka neophodne opreme, obuka osoblja za rad na televiziji i priprema dokumentacije za dobijanje zvanične dozvole za rad u Nišu (Srbija), Prilepu (Makedonija), Beranu (Crna Gora) i Prijedoru (Bosna i Hercegovina).

Otvorene televizije biće nezavisne u radu. Niko, posebno ne predstavnici političkih organizacija, kompanija ili drugih centara moći,  neće moći da utiču na sadržaj Otvorenih televizija i neće moći da ograniče njihovu nezavisnost i autonomiju.
  
Prema podacima organizacije “Media Europe 2012” širom Evrope radi 521 televizijskih stanica koje mnogi nazivaju “neprofitnim medijima u zajednici” uglavnom Zapadnoj Evropi dok u Istočnoj Evropi, takvi mediji ne postoje ili su prikriveni delom privatnog komercijalnog medijskog sektora koji formira “fantomske” neprofitne medije.

Neprofitne medije lokalnih zajednica prepoznale su ne samo Ujedinjene nacije, već i evropske institucije kao poseban i komplementarni “treći medijski sektor” (MTS) pored medijskih  javnih servisa i komercijalnih medija.

Rezolucija Evropskog parlamenta 2008/2011 i Deklaracija Komiteta ministara Saveta Evrope iz 2009. godine prepoznaju društvenu vrednost medija u zajednici kao izvor lokalnih informacija, kulturne i jezičke raznolikosti, medijskog pluralizma, inkluzije i interkulturnog dijaloga i preporučuju državama članicama da pruže pravno priznanje i  omoguće finansiranje tog sektora.

MTS postoje u nekom obliku na zapadnom Balkanu u nekim od lokalnih zajednica. Međutim, MTS nisu u svim zakonodavstvima prepoznati kao poseban sektor. Nepostojanje valjanog zakonodavnog statusa MTS kao posebnog oblika organizovanja medija, dovelo je do toga da su ovi emiteri podvrgnuti propisima koji važe za emitere javnog servisa i komercijalnih medija što je veoma nepovoljno za njih.

mikrofoni
Nosilac projektnih aktivnosti u projektu “Otvorena televizija” biće Medijski istraživački centar, kao udruženje gradjana i medij koji dolazi iz grada u kome su prethodnih decenija u nekoliko navrata pokretani mediji poput Otvorenih televizija.

U Nišu je još 1985. godine  emitovan progrem Amaterske televizije (ATV) da bi 1986. bio napravljen, prvi put u Srbiji, Eksperimentalni TV program (ETV NIŠ86) koji je emitovan iz Niške Banje za građane Niša i okoline. Usledio je potom 1998. eksperimentalni program kablovske televizije (KTV) i 1990. godine program Nezavisne televizije Niš (NTV). U vreme demokratskih promena 2000. godine bio je napravljen neprofitni TV program  koji se zvao “Otvorena TV” (OTV) koji je bio emitovan godinu dana na kanalu Niške televizije.

Medijski radnici okupljeni oko Medijskog istraživačkog centra koristeći iskustvo stečeno tokom rada u proteklim godinama uz mogućnosti koje nudi savremena tehnologija u oblasti telekomunikacija, zajedno sa medijskim radnicima i aktivistima organizacija civilnog društva iz Makedonije, Bosne i Hercegovini i Crne Gore razviće novi model neprofitnog “lokalnog javnog servisa” građana u lokalnm zajednicama Zapadnog Balkana.

TEMPLEJT na srpskom800

Povezani članci

Prijatelji sajta

Safe Journalism HND Solidarna Actat Kvart komesarijat-za-izbeglice XXZ Pescanik logoo mirc NGTim