Šta se finansira novcem građana Srbije?

jul 12 2018

Kako unaprediti postojeći pravni okvir za konkursno sufinansiranje medijskih sadržaja? Na to pitanje odgovor nudi Odbor za ljudska prava Niš uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.

''Uticaji građana na javno informisanje'' je naziv projekta koji više od godinu dana realizuje Odbor za ljudska prava Niš uz podršku Fondacije za otvoreno društvo. Jedan od ciljeva tog projekta je unapređenje  postojećeg pravnog okvira za konkursno sufinansiranje medijskih sadržaja.

Odbor za ljudska prava Niš uvideo je niz problema koji se tiču projektnog sufinansiranja, pa otuda i njihova želja da ovu temu istraže i analiziraju situaciju.

IMG 9018 800

''Odbor za ljudska prava Niš bavio se analizom medijskih sadržaja koji se sufinansiraju iz budžeta, ali i radom komisija na izboru projekata. Analaze pokazuju da ti medijski sadržaji ne odgovaraju često samom konkursu i onome zbog čega se uopšte finansiraju. Sa druge strane mi smo se suočili i sa tim da nam organi vlasti ne daju na uvid medijske sadržaje'', rekao je Dragan Đorđević iz Odbora za ljudska prava Niš.

IMG 9010 800

Đorđević je istakao još problema koje su uočili.

''Ono što smo uočili je i da se građani ne pitaju i ne učestvuju u definisanju tema od javnog intersa za konkursno sufinansiranje. Zakon nalaže da svaka lokalna samouprava izabere participativno šta je od javnog interesa za sufinansiranje'', objasnio je on.

Predstavnike organizacija civilnog društva i medije, Đorđević  je upoznao i sa ''online bazom podataka otvorenih medijskih sadržaja''.

IMG 9052 800

''Ideja baze je da se svi medijski sadržaji nakon što se projekti završe, objave na jednom mestu na internetu i budu dostupni svima. Osnovna ideja je da vidimo šta se to sufinansira novcem građana'', rekao je Ivan Grujić iz Edukacionog centra iz Leskovca.

Na osnovu analiza i istraživanja formulisane su preporuke koje Odbor za ljudska prava Niš želi da u formi predloga preda nadležnima, naročito sada kada je u toku izrada nove medijske strategije. Na taj način u Odboru vide priliku da se problemi ukone, te da se građani za ono za šta daju novac - pitaju i da čitav proces sufinansiranja projekata bude transparentniji.

 

Podsećanja radi, nedavno su organizacije civilnog društva koje se bave pitanjima važnim za informisanje građana pozvale Vladu Srbije da uključi predstavnike civilnog društva u Radnu grupu za izradu nove Strategije razvoja sistema javnog informisanja.

U saopštenju koje je potpisalo 60 organizaija između ostalog se navodi da ''bez učešća civilnog društva, interesi građana, najvažnije ciljne grupe prilikom definisanja strategije, ne mogu biti adekvatno zastupljeni''.

Tekst, fotografije i kamera: Kreativni tim OTV Niš

TEMPLEJT na srpskom800

Prijatelji sajta

Safe Journalism HND Solidarna Actat Kvart komesarijat-za-izbeglice XXZ Pescanik logoo mirc NGTim