Radionice Građanskog novinarstva u Knjaževcu deo pilot programa OTV

avgust 22 2018

Juče je u Knjaževcu u prisustvu predstavnika Timočkog kluba, Pokreta gorana, LDA i udruženja građana SBJ održana 2. radionica posvećena kreativnoj upotrebi fotografije u tradicionalnim i novim medijima.

Polaznici su imali priliku da na velikom broju primera upoznaju osnovna pravila iz oblasti umetnosti fotografskog izražavanja. Cilj radionice je bio da u predstavnike NVO ohrabri da u svojim svakodnevnim aktivnostime koriste medij fotografije kao i da im pomognu u ostvarivanju svojih ciljeva na najbolji način putem fotografije kao medija jer “fotografska slika može da zameni 1.000 reči”.

Knjazevac 5

Radionice Građanskog novinarstva u Knjaževcu su  deo pilot programa “Formiranje lokalnih neprofitnih medija u Srbiji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori” u okviru EU IPA projekta "Zaštita slobode medija i slobode izražavanja na zapadnom Balkanu" koje sprovodi Medijski isrtaživački centar iz Niša zajedno sa partnerskim organizacijama AGTIS iz Prilepa, KVART iz Prijedora i SPONA iz Berana.

Knjazevac 4

Mediji udruženja građana u savrmenim uslovima života, zajedno sa primenom informacione tehnologije, mogu presudno da utiču na stvaranje opšte društvene klime, lokalnog javnog mnjenja, ali i na rad institucija lokalne samouprave, njihovu otvorenost i mogućnost kontrole od strane građana. U tom smislu, reč je o preispitivanju institucija koje imaju potencijal da postanu sastavni činioci razvoja civilnog društva “odozdo”, u malim sredinama, i koje obezbeđuju dobre preduslove za aktiviranje građana i njihovih udruženja. Ova vrsta “novih” elektronskih medija sastavni je deo kulturnog produkcionog sistema i jedna od crta nacionalne kulturne vrednosti koja iz dana u dan postaje sve značajnija.

Knjazevac 3

Ovo je jedan od bitnih razloga zbog kojih je Medijski istraživački centar iz Niša pokrenuo inicijativu za osposobljavanje kadrova u malim lokalnim sredinama kako bi se u proces “građanskog iformisanja” uključio što veći broj članova organizacija civilnog društva u Srbiji.

Knjazevac 8 cor

Od pre nekoliko godina Evropa prepoznaje “treći sektor” u oblasti medija pored dva oblika svojine u domenu radiodifuzije. S jedne strane, u EU je opstala javna svojina koja se sadrži u velikim, nacionalnim radio- televizijskim korporacijama tipa “javnog servisa” gde je sačuvana kontrola društva nad medijima, odnosno koncept njihovog služenja javnom interesu i sa druge strane, vrlo snažno je rasprostranjena privatna svojina nad elektronskim medijima od inokosnih do akcionarskih preduzeća. I  nacionalni i privatni mediji uglavnom se ravnaju po zakonima konkurencije i služe interesima svojih vlasnika doklegod je to isplativo, tj. verifikovano na tržištu. Svojinski status između javnog i privatnog ne postoji, a upravo nešto između - mediji “trećeg sektora” sada se sve više javlja  u procesu harmonizacije medijske sfere u EU i u svetu. Iako ovaj oblik medija deluje kao utopija, poslednjih godina doživljava ekspanziju u razvijenim zemljama.

 

FOTOGRAFIJE SA PRVE RADIONICE

 

R1.4

R1.2

R1.8

R1.7 

 

IZJAVE UČESNIKA RADIONICE GRAĐANSKOG NOVINARSTVA

 

Tekst: MIC

Fotografije i video: Goran Radonjić

TEMPLEJT na srpskom800

Prijatelji sajta

Safe Journalism HND Solidarna Actat Kvart komesarijat-za-izbeglice XXZ Pescanik logoo mirc NGTim