EU će kroz naredni program jačati teritorijalni razvoj

maj 20 2021

Intervju: Olivera Kostić, menadžerka programa EU PRO u Srbiji

MIC: Program EU PRO u Srbiji postoji od 2018. godine, koliko je do sada izdvojeno novca za projekte u okviru ovog programa?

Olivera Kostić: EU je u partnerstvu sa Ministarstvom za evropske integracije podržala projekat sa sredstvima od 25 miliona evra. Mi smo sad u završnoj fazi i većina sredstava je već utrošena. Na same projekte utrošeno je više od 20 miliona evra, podržali smo preko 340 projekata kroz grantove.

EUPRO Olivera Kostic 1

Medicinska oprema nabavljena preko EU PRO programa u kovid bolnici

Uz to EU PRO je podržao napore Vlade u borbi protiv pandemije, tako da su sredstva u iznosu od preko 2 miliona evra odvojena za nabavku prioritetne medicinske opreme.

MIC:Tokom trajanja programa, značajno ste se fokusirali na žene i žene sa invaliditetom? Zbog čega je baš to u vašem fokusu?

Olivera Kostić: Program se bavi opštim društveno – ekonomskim razvojem manje razvijenih područja. Mi imamo poseban fokus na te ranjive grupe zato što znamo da je njima podrška najpotrebnija. Samim tim što su u manje razvijenim opštinama, potrebe su veće, ali isto tako smo svesni toga da je važno da bi projekti bili održivi, da se sagledaju svi aspekti i da se jednostavno ti uticaji koje ti projekti imaju, ojačaju kroz takve aktivnosti. Na primer, podržali smo preko 200 preduzeća, ali ta preduzeća su imala obavezu da sprovedu aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, tako da su tih 200 preduzeća imala doprinos ka svojim lokalnim zajednicama, i preko 34 000 ljudi su imali neku korist od aktivnosti koja su ta preduzeća sprovela u svojim lokalnim zajednicama.

Neki su se bavili pitanjima koje se odnose na žene, ranjive grupe, neki su podržavali neke lokalne inicijative, sportske klubove i tako dalje, ili su se bavili pitanjima životne sredine, ali ono što je važno je i da sama preduzeća koja posluju u tim lokalnim zajednicama imaju svest o tome koji su prioritetni izazovi za lokalne zajednice.  

MIC:Da li imate stastističke podatke koliko je ljudi i organizacija prošlo vaš program i koliko njih je opstalo i postalo samoodrživo?

Olivera Kostić: EU pro je kroz svoje različite aktivnosti imao neki doprinos ka zapošljavanju, najdirektnije kroz podršku preduzećima. Mi smo im pomogli da nabave novu opremu, osavremene poslovanja, uvedu nove tehnologije i povećaju konkurentnost. U 200 preduzeća zaposleno je 550 ljudi. Mi pratimo te demografske parametre, od tih 550, 241 radno mesto su zauzele žene, što je preko 40 odsto. Kriterijumi su nam postavljeni tako da smo motivisali da nam se jave preduzeća koja su u vlasništvu žena ili zapošljavaju žene.

EUPRO Olivera Kostic 3

Udruženje obolelih od multiple skleroze Pčinjskog okruga

Indirektno smo doprineli zapošljavanju još oko 700 ljudi, kroz projekte ekonomske infrastrukture jer smo podržali aktivnosti osam industrijskih zona. U tim proizvodnim pogodima već su se realizovale nove investicije i otvorili novi proizvodni pogoni i imamo podatke da je zapošljeno oko 700 ljudi na tim lokacijama podržanim kroz EU pro.

MIC:Koliko je važno pomagati porodične firme? I koliko je važno promeniti svest ljudi u pogledu ekonomskog osnaživanja žena jer u našim krajevima još uvek vlada mentalitet da se recimo poljoprivredna gazdinstva vode na muškarce?

Olivera Kostić: Svakako je važno, mi smo imali posebne aktivnosti koje se tiču ekonomskog osnaživanja i društvenog osnaživanja žena u manje razvijenim opštinama i multietničkim zajednicama. Tu smo isto vrlo ponosni jer imamo značajne rezultate. Preko 160 žena kroz 20-tak projekata koje smo sproveli u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva steklo je nove veštine za organsku proizvodnju, psihološki su ojačane da same pokrenu poslovanje. Imali smo u Pirotu organizaciju Novitas, za njih obuku o izradi web sajta kako bi proširile tržište. Naša iskustva su da preduzeća koja podržavaju žene i u vlasništvu žena imaju posebnu emociju i uspešna su, i tu vidimo značaj podrške na lokalu.

MIC:U čemu je značaj saradnje Kancelarije UNOPS-a, Vlade Srbije i lokalnih samouprava?

Olivera Kostić: Kancelarija UNOPS-a ima u mandate upravljanje projektima, nabavke i infrastrukturu. Imamo globalno postavljene postulate koji su globalno postavljeni i su merilo kvaliteta projekta. Nama je važno da ceo ovaj projekat vodi Ministarstvo za evropske integracije, ali se sprovodi u partnertvu sa drugim nacionalnim institucijama. Mi smo imali važnu ulogu Ministartva privrede u našem projektu koje nam je pomoglo da definišemo pozive, radimo evaluaciju poziva i usmerimo ih tamo gde su najpotrebniji. Imali smo značajnu podršku Ministarstva građevine koje nam je pomoglo da definišemo projekte, imamo 97 infrastrukturnih projekta, a pomogli su i mnogi drugi. Značaj uključenja nacionalnih instituacija je veliki, jer nas oni usmeravaju da na najbolji način ispratimo prioritete ove Vlade.

EUPRO Olivera Kostic 6

Mi smo našim aktivnostima doprineli realizaciji nekoliko značajnih strategija, kao što su strategija za mala i srednja preduzeća, za industrijski razvoj. Važno je da se ono što mi radimo ne razmimoilazi sa naporima Vlade, već da radimo u sinergiji i važno je da ih imamo kao članove upravnih odbora i ljude koji usmeravaju projekte. Saradnja sa lokalnim samoupravama je još važnija, mi smo radili sa 99 lokalnih samouprava u dva regiona i skoro dve trećine lokalnih saouprava imalo je neke projekte u realizaciji kroz EU pro. Mi smo uvek za sve projekte očekivali neko učešće, da bismo jačali održivost samih aktivnosti. Lokalne samouprave u najvećem broju slučajeva pomogle su lokalnim preduzećima i organizacijama da učestvuju na projektima. Na primer u Bojniku smo pomogli opremanje industrijske zone. Učešće EU pro-a bilo je oko milion evra, ali je lokalna samouprava obezbedila oko 300 hiljada evra.

MIC: Kada prikupite sve informacije od organizacija i lokalnih samouprava, šta pokazuju rezultati, koji projekti su se pokazali kao najvažniji?

Olivera Kostić: Teško pitanje, svaki projekat ima određenu vrednost. Mi smo ovde podržali uspostavljanje poslovnog okruženja, 19 projekata izrade planske dokumentacije i planove detaljne regulacije. Prošle godine smo na Međinarodnom salonu urbanizma u Kragujevcu dobili nagradu za neke od planova detaljne regulacije koje smo podržali krz program. Podržali smo i projekte za izradu tehničke dokumentacije, imali smo 12 takvih. Na primer u Beloj Palanci smo radili tehničku dokumentaciju za rekonstrukciju objekta koja je bila nekadašnja fabrika Famit. Odmah nakon izrade tehničke dokumentacije Vlada je finansirala rekonstrukciju tog objekta sa oko 700.000 evra. Sada tamo fabrika postoji, ljudi su zaposleni i rade. Imamo i 37 projekata za projekte socijalne ili lokalne infrastrukture i oni na najbolji način  pokazuju kako smo poboljšali kvalitet života ljudi.

 

EUPRO Olivera Kostic 10

Ženska zadruga "Darovi Lužnice"

Mi smo obnovili neke zdravstvene  objekte, objekte socijalne zaštite, sportsku infrastrukturu, kulturu, imali smo objekte Doma kulture u više lokalnih zajednica, nekoliko rekonstruktija sportskih sala u školama. Kroz te projekte preko 100 hiljada građana koristi te objekte i to je važno da se vidi jedan boljitak u kvalitetu života. Kada se osvrnemo na ranjive grupe stanovništva, to su možda i oni projekti koji imaju dodatnu emociju i značaj. U Lebanu smo podržali organizaciju Radanska ruža, koja okuplja socijalno ugrožene žene i žene žrtve nasilja, one koje su u kategorijama koje teže dolaze do posla. Sam značaj tog radnog mesta u Lebanu mnogo veći nego značaj radnog mesta u Beogradu ili u većim gradovima gde su poslovi dostupniji.

MIC: Čime ćete se baviti ubuduće?

Olivera Kostić: Evropska Unija je već opredelila sredstva za razvoj ovih 99 lokalnih samouprava, tako da smo već počeli sprovođenje programa EU pro plus, koji će imati i sve ranije elemente. Možda je zanimljivo da program EU PRO nije prvi koji se time bavi. Mi smo počeli još 2010. sa program EU PROGRES, onda nastavili od 2014.

EU PRO Plus

Evropski PROGRES, pa od 2018. kao EU PRO. Lokalne samouprave koje sarađuju sa nama su sve bolje u definisanju projekata i brže su, tako će EU PRO Plus nastaviti da se oslanja na rezultate svojih pretkodnika. Imaćemo projekte koji su usmereni ka ekonomskom osnaživanju, ekonomskom infrastrukturom i preduzećima, projekte socijalne inkluzije i kohezije, a isto tako dodatni element u EU PRO Plusu je jačanje kapaciteta na centralnom, regionalnom i lokalnom nivou za primenu integralnog održivog teritorijalnog razvoja. U tom smislu ćemo sa lokalnim samoupravama da radimo na izradi strategija teritorijalnog razvoja, koje bi uključile veće teritorije  i više lokalnih samouprava. Radićemo da projekti ne budu sami za sebe već da budu deo nekog većeg pokreta. Mi smo i do sada ohrabrivali sve te projekte. Ukoliko u ovom novom program nađemo projekte koji će imati tu sinergiju, da na istoj teritoriji radimo tu sinergiju i izradu nekog okvira planske dokumentacije I konkretne infrastrukturne projekte, uticaj će biti veći.

Autor: Jelena Đukić Pejić

Povezani članci

  • Šta je presudilo na izborima u Nišu?

    Posle lokalnih izbora u Srbiji, sve je uglavnom isto. Ali ne i za Nišlije. Kako to da je opozicija najveći uspeh postigla u tom gradu? Koji su faktori na to uticali?

  • Majstori iz Srbije - Ima li još ko da ode?

    Od 01. juna Nemačka zapošljava iz zemalja Zapadnog Balkana i do 50.000 radnika godišnje - duplo više nego do sada. Istražujemo da li će neki majstor ostati i u Srbiji?

  • Lokalni izbori u Nišu – nikad mirnija kampanja

    Za lokalne izbore u Nišu koji se održavaju 2. juna proglašeno je 11 izbornih lista. Većina se zove slično. Čak sedam njih u svom nazivu ima reč „Niš“, dve imenicu „snaga“, a jedna ima i reč „Rusija“ i reč „Niš“.

Prijatelji sajta

Safe Journalism HND Solidarna Actat Kvart komesarijat-za-izbeglice XXZ Pescanik logoo mirc NGTim