U fotelju direktora vodovoda sa diplomom "na odloženo"?

oktobar 04 2017

Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora deset najvećih javnih preduzeća u Nišu je na konkursu za izbor direktora gradskog vodovoda Naissus najbolje rangirala aktuelnog direktora Dejana Andrejevića (SNS), čemu je značajnije doprinela diploma Fakulteta za industrijski menadžment iz Kruševca, datirana na 2004. godinu.

 Andrejević je ovu fakultetsku diplomu, u kojoj se navodi da je stečena pre 13 godina, priložio prvi put prilikom konkurisanja za neki posao ili funkciju u javnom sektoru, iako je prethodnih godina, upravo zbog "nedostatka radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje" odbijen na konkursu za direktora drugog javnog preduzeća ili osporavan kao šef kabineta gradonačelnika - kažu izvori Danasa.

Na prethodnom konkursu za izbor direktora javnih preduzeća u Nišu 2013. godine Andrejević je aplicirao i u JKP Naissus i u Gradskoj toplani, navodeći da je diplomirao na Fakultetu za poslovnu ekonomiju iz Sremske Kamenice u septembru 2012. godine, a ne pominjući fakultetsku diplomu iz 2004. Komisija za izbor direktora je odbila Andrejevićevu aplikaciju za Toplanu, na čijem je konkursu zahtevano petogodišnje radno iskustvo na poslovima sa visokim obrazovanjem, što mu diploma iz 2012. nije obezbeđivala. On je tada ipak izabran za direktora JKP Naissus, čiji konkurs nije tražio bilo kakvo radno iskustvo na poslovima za koje se zahteva visoka škola. Statut Naissusa je, naime, izmenjen neposredno pred konkurs, tako što je iz njega izbrisan uslov da direktor mora imati najmanje tri godine radnog iskustva sa fakultetskom diplomom, što je deo javnosti okarakterisao kao "nameštanje konkursa za Andrejevića".

Aktuelni direktor Naissusa nije "prikazao" diplomu iz 2004. ni kada je postao šef kabineta prethodnog gradonačelnika Niša Zorana Perišića (SNS), u julu 2012. godine. Iako Statut grada predviđa da šef gradonačelnikovog kabineta mora da ima završen fakultet, Andrejević je tada "imao samo diplomu Više tehničke škole iz Niša, stečenu 1995. godine". Zakonitost njegovog izbora osporavali su upravni inspektori, kao i pojedini mediji i deo javnosti, a on je ostao na toj funkciji do prelaska u JKP Naissus.

Fakultetska diploma aktuelnog direktora Naissusa iz 2004. godine ne postoji ni u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, u kojem se navodi samo fakultetska diploma iz 2012. U uverenju Centralnog registra, u koji je Danas imao uvid, može se videti da pre dolaska na mesto direktora u JKP Naissus, 3. oktobra 2013. godine,  Andrejević nije radio sa visokom školom. Diploma stečena pre 13 godina je "nepoznata" i za njegovu radnu knjižicu, u čiju smo fotokopiju imali uvid.

Izvori Danasa podsećaju da je rangiranost Andrejevića na ovogodišnjem konkursu izazivala kontroverze i pre saznanja da je je podneo diplomu "sa odloženim dejstvom". Kandidat na konkursu za direktora Naissusa Jovan Momčilović, kao i UGS Nezavisnost upozoravali su, svako za sebe, Komisiju, Gradsko Veće i Skupštinu grada da Andrejević ne ispunjava osnovni konkursni uslov od pet godina radnog staža na poslovima koji zahtevaju visoko obrazovanje. Momčilović je Komisiji dostavio i zvanične podatke iz Centralnog registra i druge raspoložive dokaze. UGS Nezavisnost je, pak, zbog odluke Komisije "u korist" Andrejevića osnovnom javnom tužilaštvu podnela krivičnu prijavu protiv predsednice Komisije Olivere Igić, optužujući je za zloupotrebu položaja odgovornog lica.

- Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća je morala da odbaci Andrejevićevu aplikaciju, zbog različitih prigovora da on ne ispunjava konkursne uslove, uz koje su dostavljani i raspoloživi dokazi. Pošto to nije učinila, Gradsko veće i Skupština morali bi da insistiraju na njenoj odgovornosti. Kandidati i ostala zainteresovana lica na konkursu bi, pak, trebalo da podnesu krivične prijave tužilaštvu. Ovo bi, takođe, bio  "pravi  slučaj" za Lokalni antikorupcijski forum, koji grad Niš uskoro treba da formira, a koji ne bi trebalo samo da prati primenu Lokalnog antikorupcijskog plana, kako sugeriše Model koji je uradila Agencija za borbu protiv korupcije, već da se bavi i konkretnom antikorupcijskom aktivnošću - kaže za Danas Zoran Gavrilović, direktor beogradskog Biroa za društvena istraživanja (BIRODI), koji se godinama unazad bavi antikorupcijom "na lokalu".

Prema pisanim upozorenjima Momčilovića, kao i zamenika gradonačelnika Miloša Banđura, koji je takođe bio kandidat na konkursu,  a koja su dostavljena Komisiji, Gradskom veću ili Skupštini grada, problem sa Andrejevićevim bodovanjem bila je i činjenica da je član Komisije bio Nikola Cvetković, koji je zaposlen na određeno vreme u JKP Naissusu, što su oni nazvali sukobom interesa. Cvetkovića je čak "zaposlio lično Andrejević, tvrdeći da mu je rođak".

Predsednica Komisije Igić odbila da odgovori na pitanja našeg lista vezana za primedbama u vezi sa odlučivanjem o direktoru Naissusa, koja su joj dostavljena prošlog petka. Sam Andrejević je kazao da mejlove sa pitanjima u vezi sa ovakvim optužbama, koje smo mu takođe dostavili prošlog petka, a na nekoliko službenih e-adresa, "nisu mogli da otvore jer računari u Naissusu imaju stare programe". Pitanja su poslata ponovo, u tri različita formata, on je obećao da će na njih odgovoriti, ali to se nije dogodilo. Više nije odgovarao ni na telefonske pozive i SMS poruke. Naš list ranije nije imao tehničkih problema u vezi sa slanjem ili primanjem e-pošte iz Naissusa. 

Piše: Zorica Miladinović DANAS

Anketa

Sve više medicinara odlazi iz Srbije. Kakav je Vaš stav o tome?

  • Brinem jer najbolji odlaze i ne znam ko ostaje da nas leci
  • Nema razloga za brigu, to su normalne migracije
  • Ne brinem, verujem državi da ce zaustaviti odliv mozgova

baner

Saint Art Designs / Web Development

Saint Art Designs / Web Development

Prijatelji sajta

Safe Journalism HND Solidarna Actat Kvart komesarijat-za-izbeglice XXZ Pescanik logoo mirc NGTim