Help nastavlja saradnju sa KPZ-om Niš – šamparija za reintegraciju

oktobar 27 2016

Help je 2014. godine započeo aktivnosti usmerene na resocijalizaciju i reintegraciju osuđenih lica, koja pripadaju ranjivoj kategoriji populacije, istakla je Maša Bubanj, program menadžer za jugoistočnu Srbiju, prilikom potpisivanja ugovora o nastavku saradnje sa Kazneno popravnim zavodom u Nišu.

Upravnik Aleksandar Grbović je dodao da je KPZ veoma zahvalan na donaciji i objasnio da su postojeće mašine veoma stare. „Ovim savremenijim mašinama moći ćemo da uposlimo između 20 i 30 ljudi, u štampariji, umesto deset koliko je trenutno angažovano na mašinama koje su stare preko 40 godina“ rekao je Grbović.

Ovim ugovorom, pored opreme za štampariju, predviđene su i poslovne i stručne obuke za osuđena lica i zaposlene u KPZu Niš, grantovi u opremi za 16 osuđenih lica sa teritorije Republike Srbije, nakon izvršenja kazne, i psihosocijalna podrška za njih i članove njihovih porodica u saradnji sa nevladinom organizacijom „Centar za ljudska prava“ iz Niša.

Opšti cilj projekta je unapređenje sistema izvršenja krivičnih sankcija i postpenalnog prihvata, odnosno resocijalizacije i reintegracije osuđenih lica u društvenu zajednicu. Primenom alternativnih sankcija povećava se efikasnost prihvata, obučavanja i zapošljavanja osuđenih lica i dugoročno prevenira povratništvo kriminalnim aktivnostima. Stručnim osposobljavanjem i radnim angažovanjem, osuđeno lice ima bolji tretman u periodu izdržavanja kazne, priprema se za postpenalni prihvat, dobija verifikovan sertifikat, stiče neophodno radno iskustvo i ima veće šanse za zapošljavanje nakon odsluženja kazne.

Projektna komponenta koja se bavi resocijalizacijom sprovodi se u okviru projekta „Podrška razvoju mikro biznisa u Srbiji II“ a realizuje uz pomoć Nemačke vlade i partnerskih ustanova za izvršenje krivičnih sankcija Niš, Sremska Mitrovica i Valjevo. Projekat ukupne vrednosti 454.400,00 evra, u saradnji sa ciljnim gradovima i institucijama Help sprovodi od juna 2016. do kraja decembra 2017. godine.

baner

Saint Art Designs / Web Development

Saint Art Designs / Web Development

Prijatelji sajta

Safe Journalism HND Solidarna Actat Kvart komesarijat-za-izbeglice XXZ Pescanik logoo mirc NGTim