GIS POČINJE DA ŽIVI I U MANJIM MESTIMA U SRBIJI

februar 20 2017

Zahvaljujući finansijskoj pomoći Evropske unije i Vlade Švajcarske od preko milion evra, u 12 gradova i opština na jugu, jugoistoku i jugozapadu Srbije u toku je uvodjenje i razvoj geografskog informacionog sistema.

EU i Vlada Švajcarske pomogle su posredstvom Evropskog progresa kako bi GIS bio uspostavljen u Novom Pazaru, Leskovcu, Vranju, Raški, Merošini, Aleksincu, Surdulici, Kuršumliji, Prokuplju, Beloj Palanci, Preševu i Sjenici.

 

Geografski informacioni sistem (GIS) je sistem za upravljanje prostornim podacima i njima pridruženim osobinama. U najstrožem smislu to je računarski sistem sposoban za integrisanje, skladištenje, uređivanje, analizu i prikaz geografskih informacija. U širem smislu GIS je oruđe „pametne karte“ koje ostavlja mogućnost korisnicima da postavljaju interaktivne upite , analiziraju prostorne informacije i uređuju podatke.

Prostorni planer u programu Evropski progres Viktor Veljović istakao je za Medijski istraživački centar da se pomenute lokalne samouprave uglavnom nalaze na samom začetku razvoja geografskog informacionog sistema tako da je pomoć Evropskog progresa fokusirana na razvoj institucionalnih, tehničkih i kadrovskih kapaciteta neophodnih za njegovo uspostavljanje.

„Lokalne samouprave bile su u obavezi da kreiraju pravni okvir za funkcionisanje GIS-a na lokalnom nivou. To se pre svega odnosi na donošenje skupštinske odluke o uvođenju GIS-a, formiranje radne grupe za razvoj GIS-a i donošenje odluke kojom se poslovi razvoja geografskog informacionog sistema poveravaju nadležnoj instituciji“, istakao je Veljović. Drugi segment podrške Evropskog progresa, dodao je Veljović, odnosi se na uspostavljanje tehničkih preduslova za razvoj GIS-a, odnosno obezbeđenje hardverske i softverske opreme neophodne za ovakav sistem.

 

“Na nivou Evropske unije GIS se razvija više decenija.Iskustva zemalja EU su različita u zavisnosti od metodološkog pristupa i problematike GIS-a. U nekim zemljama se pre svega posmatra kao sistem za upravljanje komunalnim uslugama, dok u drugim služi kao alat za upravljanje teritorijom. Zbog kompleksnosti procesa i usluga nemoguće je obezbediti kvalitetno funkcionisanje i pružanje usluga bez ovakvog sistema, a naročito u velikim urbanim sredinama”, istakao je prostorni planer u programu Evropski progres Viktor Veljović.

„Lokalne samouprave su kroz podršku Evropskog progresa dobile kvalitetna i sofisticirana softverska rešenja, a takođe i računarsku opremu, različite mobilne GIS uređaje i  ostalu tehničku opremu koja omogućava ispunjavanje zahteva rada u GIS-u na duži rok“, izjavio je Veljović.

Prema njegovim rečima, treći segment podrške  usmeren je  na osposobljavanje lokalnih stručnjaka za rad u GIS-u kroz obezbeđenje  osnovne i napredne obuke za korišćenje softverske i hardverske opreme, kao i kroz obezbedjenje specifičnih obuka za razvoj određenih aplikacija.

Veljović je istakao da je uvođenje geografskog informacionog sistema na nivou lokalnih samouprava važno iz više razloga.

 „Uvodjenjem GIS-a poboljšava se kvalitet funkcionisanja lokalnih samouprava jer umrežene institucije i objedinjene baze podataka omogućavaju pružanje kvalitetnijih usluga gradjanima, investitorima i drugim korisnicima.Skraćuje se vreme ismanjuju troškovi sprovođenja raznih komunalnih aktivnosti koje su u nadležnosti lokalne samouprave, poput troškova održavanja i obnavljanja komunalne infrastrukture. Zahvaljujući ažurnim i sveobuhvatnim  prostornim podacima koje GIS sadržipovećava se transparentnost procesa i omogućava donošenje kvalitetnijih odluka  u vezi sa planiranjem i razvojem“, naglasio je Veljović.

Stručna saradnica u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj Merošine Ana Jovanović istakla je da su posredstvom Evropskog progresa opština Merošina i opština Aleksinac partnerski dobile 135.000 evra za uvodjenje i razvoj GIS-a. 

gis 3

                                                          Ana Jovanović

Opština Merošina, rekla je Jovanović,radi na uvodjenju osnova geografskog informacionog sistema.

“Taj sistem sadržaće informacije o imovini u javnoj svojini.Popis imovine je završen i evidentirana su 203 objekta. Do juna ove godine podaci o imovini biće implementirani u GIS i i svi zainteresovani moći će jednim klikom na internetu da vide gde se na području opštine Merošina nalaze objekti u javnoj svojini. GIS će se u narednim fazama dogradjivati tako da će sadržati iinformacije  o radnim zonama, zemljištu i mnoge druge informacijeznačajne kako za investitore, tako i za sve gradjane”, izjavila je Jovanović za Medijski istraživački centar.

Ona je istakla da će sredstvima dobijenim od “Evropskog progresa”  biti uradjena i metodologija za upravljanje javnom imovinom. Ova metodologija biće štampana u vidu priručnika koji će koristiti zaposleni u lokalnoj samoupravi kako bi efikasnije upravljali javnom imovinom.

Predsednik opštine Bela Palanka Goran Miljković rekao je za Medijski istraživački centar da je ta opština prošle godine krenula sa izradom geografskog informacionog sistema.

gis 2

                                                          Goran Miljković

Prema Miljkovićevim rečima prvi koraci su već napravljeni, odnosno, uradjeni su programi koji treba da pokrenu GIS.

“Sada radimo na katastru podzemnih instalacija koji će biti implementiran u geografski informacioni sistem.  Katastar će biti od velike koristi  lokalnoj samoupravi  i potencijalnim investitorima jer će pre započinjanja bilo kakvih radova znati gde se nalaze podzemne instalacije. Pri tom ne mislim samo na investitore koji imaju nameru da se bave proizvodnjom, već i na investitore poput “Telekoma” i drugih preduzeća koja koriste prostor naše opštine”, naglasio je Miljković.

gis 1

                                                          Bela Palanka

On je istakao će bi geografski informacioni sistem  opštine Bela Palanka trebalo da zaživi krajem ove godine.

“Verujem da ćemo uz pomoć donatora i sopstvenim sredstvima nastaviti da usavršavamo GIS jer on zahteva  ažuriranje i unapredjivanje jednom godišnje.

GIS prvenstveno treba da promoviše ulaganjana lokacijama koje se nalaze u industrijskim zonama blizu Koridora 10”, istakao je Miljković.

Opštini Bela Palanka, dodao je Miljković, odobreno je posredstvom Evropskog progresa skoro 100.000 evra za izradu geografskog informacionog sistema i još bezmalo 10.000 evra za izradu plana detaljne regulacije industrijske zone “Murica 2”.

Miljković je podvukao da je opština Bela Palanka kroz različite projekte, uključujući i izradu GIS-a i PDR-a “Murica 2”, dobila  pomoć Evropskog progresa od oko 250.000 evra.

Piše: Biljana Ljubisavljević

Foto: Saša Đorđević

Anketa

Da li mislite da deca migranti treba da idu u školu u Srbiji?

  • Da, jer sva deca imaju pravo da se školuju
  • Ne, ne želim da se mešaju sa našom decom
  • Nisam razmišljao/la o tome

baner

Saint Art Designs / Web Development

Saint Art Designs / Web Development

Prijatelji sajta

Safe Journalism HND Solidarna Actat Kvart komesarijat-za-izbeglice XXZ Pescanik logoo mirc NGTim