Професорски – што содржи еден прилог?

novembar 05 2018

„Не пишуваш затоа што имаш нешто да кажеш, пишуваш затоа што нешто мораш да кажеш“ - Франсис С. Фицџералд

Ако ти требаат повеќе од 10 реченици – заборави, проблемот нема да го претставиш како што треба.

Пристапот кој ќе се користи е наречен Известување на руралните заедници и ќе биде начин за зајакнување на руралните заедници, вклучувајќи ги институционалните фактори и граѓаните. Во рамките на овој проект, младите репортери ќе пренесуваат теми, кои се корисни за населението и на тој начин ќе развијат свесност кај населението, но и гледаност на ОТВ. Сепак, со цел оваа силна "алатка" на локалната демократија да заживее и да може да влијае врз локалните рурални заедници, мора да се изгради капацитет на локалните „играчи“ и институции и свесност за најранливите групи. Со тоа, ние и самите локални заедници ќе се соочат со "факторите за оневозможување": етнички, родови и други стереотипи, ниско ниво на доверба и разбирање на демократијата, патријархалниот систем, затворени и политизирани институции, нивниот мал капацитет да одговори на потребите на граѓаните.

 

 

DISKLAMER OTV MAK 800

Prijatelji sajta

Safe Journalism HND Solidarna Actat Kvart komesarijat-za-izbeglice XXZ Pescanik logoo mirc NGTim